Gabinet psychologiczny

Psycholog Płock

Fun­da­men­talną wiarą, w jaką człowiek po­winien wie­rzyć jest wiara w siebie. Trze­ba ją odnaleźć. Wte­dy na­wet pe­symis­ta pat­rzy na świat przez różowe okulary”.

- autor nieznany -

Witam serdecznie na stronie internetowej mojego gabinetu psychologicznego, który powstał z myślą, by być Twoim partnerem w odnalezieniu siebie, pokonaniu problemu albo poradzeniu sobie z trudną sytuacją życiową, a także znalezieniu najwłaściwszej drogi do zrealizowania Twojego celu.

Moja profesjonalna pomoc psychologiczna służy temu, aby w atmosferze  wzajemnej akceptacji, zrozumienia i otwartości móc przyjrzeć się trudnościom życiowym z innej perspektywy. Niejednokrotnie zmiana spojrzenia powoduje, że skomplikowane sprawy stają się prostsze, a wypowiedziane problemy łatwiejsze do pokonania.

Sytuacje trudne, konfliktowe, pogorszenie nastroju, straty, lęk, uczucie samotności czy porażki są nieodłączną częścią naszej codzienności, co nie oznacza, że musimy koniecznie sami sobie z nimi radzić. Rozmowa w moim gabinecie psychologicznym jest narzędziem służącym zrozumieniu Twojej aktualnej sytuacji, poprawieniu oraz nabyciu jej przez Ciebie i przećwiczeniu umiejętności radzenia sobie w przyszłości z analogicznymi zdarzeniami.

Moja oferta kierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci. Oferuję pomoc w postaci konsultacji, interwencji lub porady, które najczęściej okazują się właściwe w momencie, gdy pojawiają się m.in. następujące problemy:

• cierpienie z powodu odczuwanego przygnębienia, uczucia bezradności lub lęku,
• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• zmaganie się z trudnym, traumatycznym doświadczeniem,
• cierpienie z powodu żałoby, rozstania lub samotności,
• nieprawidłowe postrzeganie własnej wartości i bycie wobec siebie bardzo krytycznym,
• doświadczanie problemów w relacjach z innymi ludźmi w różnych otoczeniach (dom, praca, szkoła)
• doświadczanie trudności w realizacji własnych potrzeb,
• potrzeba porady w problemach wychowawczych małych dzieci,
• zmaganie się z kryzysem: małżeńskim, osobistym, rodzinnym lub zawodowym,
• doświadczanie problemów związanych z utratą pracy lub bezrobociem.